ارسال ایمیل هدفمند

ایمیل هدفمند

با گذشت زمان، نتایج ارسال ایمیل عمومی به تمام پایگاهها می تواند کاهش یابد. با این حال، بسیاری از ایمیل مارکترها به انجام این کار ادامه می دهند چرا که آنها مطمئن نیستید که چگونه کاربران خود را دسته بندی کنند تا بدانند چه ایمیل برای هر دسته ایی بفرستند. با دسته بندی صحیح ایمیل ها نرخ بازدهی تجارت شما تا دو برابر افزایش می یابد.

 

شرکت تبلیغاتی بانواز اکیدا توصیه دارد برای ایمیل مارکتینگ ارسال انبوه ایمیل به تعداد افراد زیاد بازدهی آنچنانی ندارد به همین دلیل توصیه می شود که ایمیل های خود را دسته بندی کرده و هرنوبت به یک دسته هدف ایمیل انبوه ارسال کنید تا بفهمید که کدام دسته تمایل بیشتری به خدمات شما دارند و در نوبت ها بعدی ایمیل های خود را به همان گروه هدف بفرستید تا ارسال ایمیل هدفمند داشته باشید.

با انجام روش های زیر برای ارسال ایمیل هدفمند بهترین نتیجه را خواهید داشت:

نکات بسیار ارزشمند برای ارسال ایمیل هدفمند

نکته اول

ایمیل های خود را بر اساس تاخر زمانی عضویتشان در سایتتان دسته بندی کنید.

مثلا فردی که در چند روز اخیر از سایتتان یا محصولتان خریداری کرده یا عضو جدید سایت شما شده است تمایل بیشتری به پیگیری ایمیل ها از طرف سایت شما دارند.

هر مشترک چند بار از محصولتان یا سایتتان بازدید داشته اند.

مثلا افرادی که در چند ماه اخیر از محصول شما 3 بار یا بیشتر خریداری کرده اند تمایل بیشتری به پیگیری ایمیل های سایت شما دارند.

هر مشترک چه مقدار زمان خود را در اختیار سایت شما نسبت به دیگر مشترکان می گذارد.

همچنین می توانید از نرخ باز شدن ایمیل ها و ... برای بررسی استفاده نمایید.

ادامه دارد ...